dd


Untitled Document

Hypotheek advies Lomets Assuranti�n

- Hypotheken

Startersregeling

Gemeenten kunnen startende huishoudens tot een bepaald inkomen de mogelijkheid bieden om de woonlasten te verlagen door een lening met zeer gunstige voorwaarden beschikbaar te stellen;
De zogenaamde STARTERSLENING.
Door deze lening maakt de gemeente een koopwoning toegankelijk voor starters op de koopwoningmarkt.

Koopsubsidie

Koopsubsidie is een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten voor mensen met een lager of normaal inkomen.
De subsidie wordt, onder bepaalde voorwaarden, toegekend bij de aankoop van een woning of woonwagen.
Met koopsubsidie wil de overheid bevorderen dat mensen met een bescheiden inkomen een eigen woning of woonwagen kunnen kopen.

Hypotheken met een BKR-registratie

Het gaat hoofdzakelijk om clienten:

  • Met een of meerdere BKR-coderingen
  • Met een flexibel inkomen
  • Met twee banen
  • Die korter dan drie jaar zelfstandig ondernemer zijn
  • Die met 2 of meer huisgenoten een woning willen kopen

Webdesign door J. de Kok