dd


Untitled Document

 Dienstenwijzer Lomets Assurantiën

- Dienstenwijzer

Op grond van de Wet Financiële Dienstverlening zijn wij verplicht u informatie te verstrekken voordat een financiële overeenkomst tot stand mag komen. Hieronder vindt u alle informatie over Lomets Assurantiën, mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Namen
Lomets Assurantiën is een handelsnaam van Corenco Financiële Diensten Holding B.V. Haar 100% dochteronderneming Lomets Financiële Diensten B.V. is verantwoordelijk voor beheer en kwaliteitbewaking van de bij Corenco Financiële Diensten Holding aangesloten ondernemingen.

Bereikbaarheid (beide vennootschappen)

Bezoekadres Oosthavenkade 30, 3134 EA te Vlaardingen
Postadres Postbus 314, 3130 AH Vlaardingen
Telefoonnummer 010 - 435 92 58
E-mailadres polissen@lomets.nl
Website www.lomets.nl

AFM-registratie                      
Corenco Financiële Diensten Holding B.V. en Lomets Financiële Diensten B.V. zijn collectief geregisteerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12.009.152. Op grond daarvan is Lomets Assurantiën bevoegd te adviseren en te bemiddelen in:

- Schadeverzekeringen;
- Levensverzekeringen;
- Hypotheken;
- Spaarrekeningen;
- Consumptief krediet.

Onafhankelijk
Lomets Assurantiën en haar eigenaars hebben geen enkele contractuele verplichtingen met financiële instellingen, die onafhankelijke advisering zouden kunnen belemmeren. Dat wil zeggen dat Lomets vrij is u te adviseren om te kiezen voor die financiële instelling en dat product, dat het beste bij u past.
Corenco Financiële Diensten Holding B.V. is een zelfstandige onderneming. Geen enkele financiele instelling neemt deel in haar kapitaal of heeft zeggenschap binnen de ondernemingen. Ditzelfde geldt voor Lomets Financiële Diensten B.V., uiteraard met uitzondering van Corenco Financiële Diensten Holding B.V.

Beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden meestal gefinancierd door de financiële instelling, waar wij uw verzekering, hypotheek, lening of spaarrekening onderbrengen. Indien wij u toch rechtstreeks kosten in rekening moeten brengen voor onze dienstverlening dan informeren wij u vooraf.

Klachten
Wij spannen ons in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom stellen wij het op prijs dat u het bij ons meldt als u niet tevreden bent. Alleen zo kunnen wij onze dienstverlening optimaal houden. Vindt u, dat wij u als klant niet adequaat of afdoende hebben behandeld dan kunt u contact opnemen met:

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFiD)

Postadres Postbus 93.257, 2509 AG Den Haag
Telefoon 0900-355244
E-mailadres info@kifid.nl
Website www.kifid.nl

Dienstverleningsdocument
In ons dienstverleningsdocument kunt u lezen welke werkzaamheden wij voor u kunnen verrichten. Wenst u meer informatie hierover? Wij vertellen u dit graag. Neemt u contact met ons op via 010 - 435 92 58 of polissen@lomets.nl.

Webdesign door J. de Kok